Matcha a japonský čajový obřad

poznejte exotickou přípravu čaje matcha

Pouze několika málo věcem se na Japonských ostrovech přikládá stejně důležitý význam jako společné konzumaci čaje. Jedná se o jeden z výsledků veliké popularity, které se tu již před dávnými staletími těšila filozofie jménem Zen. Z toho důvodu se k přípravě i vlastnímu vychutnávání čerstvě připravené matchy přistupuje s mimořádnou důstojností. Nejspíše tím nejvýmluvnějším důkazem tohoto tvrzení je samotný průběh japonského čajového obřadu, který při skutečně slavnostních příležitostech trvá klidně i celé čtyři hodiny. Společně se tedy koukneme na to, jak vlastně takový čajový rituál vznikl, čemu vůbec slouží, a přirozeně zejména to, jak vypadají jeho nejzásadnější náležitosti.

Oproti našim zeměpisným šířkám nepředstavuje čaj v Japonsku čaj jen mok každodenní spotřeby, kterým den začínáme, či naopak končíme. Ačkoli i tohle pojetí má pochopitelně v každodenní japonské zkušenosti své místo. V zemi vycházejícího slunce patří totiž popíjení čaje mezi jeden ze smyslů života, který se jako červená nit táhne celou poutí každého jednotlivce.

Coby výraz úcty k zenovým ideálům, v nichž se soulad chvíle a mimořádný charakter každé situace stávají jedním z nejvyšších typů životního štěstí, tomu právě slouží tradiční čajový obřad. Důkladně dodržovaná pravidla, kterým se podřizuje celý jeho průběh, a to od prvních příprav až po závěrečné loučení s hosty na zápraží domu, jsou v jeho případě zejména výrazem úcty a respektu k těm druhým. Pečlivost, již vložíme do našeho čajového ceremoniálu, proto vždycky vypovídá něco více i o našem vztahu k našim nejbližším a přátelům.

Ty vůbec první dochované zmínky o servírování čaje matcha jako důležité součásti čajového obřadu se datují do dvanáctého století našeho letopočtu. Právě v té době totiž matchu poprvé do Japonska přiváží buddhistický mnich jménem Myoan Eisai. Tento podmanivý a lahodný nápoj si jej získal během dlouhých cest po Číně.

Kořeny současného vzezření spojení matchy a tradičního čajového obřadu poté sahají až do patnáctého století. Tehdy přišel čajový mistr Murata Juko s vlastním pojetím estetiky prostého rituálu, který nejlépe vystihl bytostný duch čaje jako takového.

Tradiční čajový obřad tak, jak se s ním můžeme seznámit v současném Japonsku, na sebe bere hned dvojí podobu. Jednak hovoříme o tzv. chakai, který značí mnohem kratší, časově ne tolik náročnou verzi. Jedná se o čajový ceremoniál vhodnější spíše pro běžné situace, během něhož se servíruje maximálně nějaké to lehčí jídlo. Na rozdíl od něho se obřad Chaji, díky všem formálním pravidlům a především menu o čtyřech chodech, může konat až čtyři hodiny.

Matcha se během něj smí podávat v obou svých hlavních podobách. Koitcha, tedy hustší matcha, jež je zároveň dražší a kvalitnější třídou tohoto zeleného práškového čaje, se servíruje striktně v jedné větší čajové misce. Tu po celou dobu společně sdílí všichni hosté coby jeden ze symbolů vzájemné úcty. Usucha, tedy řídká matcha, má potom své vyhrazené místo v menších čajových miskách, z nichž pije každý host pouze sám. Další zásada plnohodnotného čajového obřadu následně podotýká, že z obou těchto čajů se pokaždé jako první podává koicha.

Mimo jednotlivé druhy čaje a pořadí jejich podávání je stanoveno také i čajové nádobí, které slouží při jeho přípravě. Vedle chasaku, tedy speciálního bambusového nástroje k odměřování matchy, jde především o chasen, tradiční bambusovou metličku k rozmíchání prášku, a pochopitelně nesmíme zapomenout ani na chawan. Pod tímto označením se nachází pro matchu typická keramická čajová miska, v níž se tento blahodárný nápoj připravuje, a zároveň se z ní pak přímo i popíjí.