Druhy čaje matcha

existuje více typů čaje matcha?

Dnes se s čajem matcha potkáváme při nejrůznějších příležitostech. Jednak se přirozeně jedná o běžnou součást tradičního čajového rituálu, během něhož se musí s tímto čajem vždy zacházet na základě nejstriktnějších pravidel, rovněž tak tento zeleně zbarvený práškový čaj můžete objevit např. i v cukrářské oblasti. Tady představuje velice důležitou přísadu při výrobě mnoha dezertů.

Jenom dodejme, že hodně lidí na celém světě matchu nepoužívá při vaření, ani se tolik nezabývá čajovými obřady, ale využívá matchu kvůli typické chuti. Proto se nedivte, když při pohledu do nabídky čajových specialistů zjistíte, že existuje velké množství variant tohoto japonského čaje lišící se od sebe nejen cenově ovšem především z hlediska kvality.

Ačkoliv se matcha řadí mezi širokou skupinu zelených čajů, učinili bychom velikou chybu, kdybychom ji srovnávali s „obyčejnými“ práškovými zelenými čaji. Od těchto čajů se totiž liší hned ve dvou podstatných bodech. Za prvé má zejména pochopitelně jinou chuť. Oproti klasickému zelenému čaji se matcha vyznačuje jemnou, nasládlou chutí jen s malým nádechem ke svíravé chuti. Způsobuje to zvláštní pěstování tohoto typu čaje. V čaji matcha se nachází více theaninu, který v klasickém zeleném čaji de facto postrádáme. A za druhé matchu pokaždé bezpečně od zeleného čaje rozeznáme díky charakteristickému sytě zelenému zabarvení. Znovu se jedná o jeden z důsledků tradičních výrobních postupů. Jemné mletí pomocí žulových kamenů tu totiž brání tomu, aby se lístky nespálily. Ty si tím pádem uchovávají většinu chlorofylu, a tím také i svou jedinečnou barvu.

Matchu lze v současnoti pořídit ve formě celé řady tříd. Na nejvyšším stupínku této pyramidy se tyčí taková matcha, jež se připravuje během tradičního japonského čajového rituálu. Tyto třídy, které hledají nejslavnější čajové školy v Japonsku, a příslušníci tamních buddhistických chrámů, se nedají tak snadno získat. Častokrát je velmi složité tento čaj najít za hranicemi Japonska, ovšem zcela nereálné to pochopitelně také není.

Správnou volbou pro všechny obdivovatele dobré matchy jsou jistě i o poznání více dostupné tzv. „premium“ matchy. Chuť je famózní, a rozhodně si kvůli tomu nemusíte kupovat letenku do Japonska.

Nejlevnější verzi poté představuje matcha používaná hlavně coby ingredience při vaření, přípravě koktejlů, latté či zmrzliny. Většinou jde o směsi, které obsahují starší čajové lístky. Díky jejich intenzivnější chuti více podtrhnou celkový pokrm nebo nápoj. Na obalech čaje matcha přitom můžeme narazit na dvojí značení, a sice usucha a koicha. V tomto případě hovoříme o dvou základních typech, jež od sebe rozeznáte podle jejich chuti. Usucha se považuje za klasickou, nejrozšířenější matchu. Od koichy ji lze rozlišit podle její intenzivnější, svíravější chuti.

Oproti tomu má koicha daleko jemnější chuť. To i přesto, že se jeho čajové lístky získávají z minimálně třicetiletých keřů. Jelikož její chuť samozřejmě není tolik výrazná, můžeme si při přípravě našeho šálku dovolit použít i třeba dvojnásobné množství tohoto čaje. Koicha je dražší než usucha.