Výroba čaje matcha

poznejte tajemný způsob výroby čaje matcha

Jakmile byste měli možnost podívat se na ta místa, kde se matcha vyrábí a zpracovává, snadno byste nabyli dojmu, že i tady se veškeré kroky odehrávají pod taktovkou nejmodernějších vědeckých vymožeností, ovšem nenechte se zmást. Realita je totiž taková, že se tu v technologii zpracování čajových lístků za posledních alespoň osm století moc nezměnilo. Ten největší důkaz představuje fakt, že ke konečnému mletí se dodnes používají jedině žulové mlýnské kameny, a příliš se neliší ani rychlost vlastního mletí. Za hodinu tu totiž pořád vyprodukují pouze 30 až 40 gramů matchy.

Mimořádně příznivé účinky popíjení čaje matcha, rovněž jako jeho jedinečná chuť i aroma, se velmi často pojí zejména s legendárním procesem, při kterém se zastiňují čajové plantáže, a to v období posledních týdnů před sklizní. Částečně to je pravda. Právě nedostatkem světla dochází ke zvýšené výrobě chlorofylu, což značí nezbytnou podmínku dobré matchy, ovšem jen s tímhle si nevystačíme. Neméně důležitý je též i samotný proces zpracování čajových lístků po jejich sklizni. Od produkce „klasického“ zeleného čaje se odlišuje v několika zásadních ohledech. Nemluvíme zde jenom o závěrečné fázi mletí.

Ihned po sklizni projdou čajové lístky horkou párou. Tento postup bezpečně zaručí, že listy nejen zůstanou čerstvé, ale hlavně se v nich udrží veškeré podstatné látky a živiny, díky nimž jsou zelené čaje tolik oblíbeným nápojem. Zrovna tato forma obrany proti fermentaci představuje ostatně také i hlavní rozdíl mezi japonským zeleným čajem jako takovým, a ostatními druhy čaje. Do horké páry se lístky vkládají co nejrychleji po samotné sklizni, zhruba tedy po vypršení dvanácti až dvaceti hodin od sklizně. Horké páře se lístky vystavují jen po opravdu tu nejkratší možnou dobu, tudíž asi na patnáct až dvacet vteřin.

K získání hrstky čerstvé matchy následuje druhý důležitý krokem, a sice vysoušení. To probíhá v jakési velikánské rouře, kde se lístky suší o teplotě zhruba 180°C. Při tomto procesu ztratí lístky takových osmdesát procent své původní hmotnosti, ovšem důležité živiny stále obsahují.

Je třeba zmínit také i to, že od mnoha jiných variant zeleného čaje nejsou tentokrát lístky srolované ani jiným stylem pokroucené, protože k výrobě matchy musí za každých okolností zůstat krásně ploché. To proto, že v dalším kroku jejich zpracování se zbavují žilek a stopky. K těmto účelům vhodně poslouží speciální stroj připomínající velký buben, kterým lístky projdou, aby následně vylezly již coby tencha. Tudíž jako očištěný surový materiál, z něhož lze už pečlivým mletím vykouzlit samotný čaj matcha.

Samotné mletí se v produkci čaje matcha považujeje za jakousi královskou disciplínu. Už přes osm století se totiž k tomuto účelu používají pouze žulové kameny, které se zatím ani v budoucnu ničím nedají nahradit. Přestože se pochopitelně celý mlýn pohání automaticky, mlýnské kameny si i dnes uchovávají totožný povrch jako v době samurajů. Právě díky tomu je výsledný prášek tolik jemný. V souvislosti s tímto se uvádí, že jedno zrníčko tohoto vynikajícího čaje matcha měří pět až deset miliontin (!) metru.